Historie Singltreku pod Smrkem

Historie Singltreku pod Smrkem se začala psát na jaře roku 2008. V té době jsme již několik let pracovali na myšlence přinést Singltrek do České republiky. Náš příběh si můžete přečíst zde a o tom, jak ve světě vznikla obliba trailového ježdění, píšeme zde.

Svazek obcí Smrk a liberecké krajské ředitelství Lesů ČR, s.p. tehdy hledalo projekt k oživení turistického ruchu poté, co z důvodu ochrany přírody a krajiny nebylo možné realizovat zamýšlený projekt pro sjezdové lyžování na svazích Smrku. Záměr destinace pro terénní cyklistiku je zaujal, přestože v té době ještě nebyly s takovým projektem v České republice žádné zkušenosti.

Záměr přírodě blízkých stezek, který nevyžaduje žádné rozsáhlé odlesňování ani zásahy do krajiny, během roku 2008 prošel přes jednání s ochranou přírody a přes nastupující celosvětovou finanční krizi se krajskému ředitelství LČR, s.p. podařilo získat prostředky k financování první etapy Singltreku pod Smrkem.

K projektování sítě stezek jsme přizvali Dafydda Davise, jednak proto, že již byl dobře seznámen s naší prací a jednak proto, že se jedná o nejzkušenějšího projektanta stezek na světě a „praotce“ center pro terénní cyklistiku ve Velké Británii.

První fáze plánování probíhala na konci podzimu 2008 a pak na jaře 2009. Projektování a vytyčování probíhá v terénu doslova metr po metru. Tam, kde dnes stezky vedou, byla často téměř neprostupná houština, kterou jsme se prosekávali mačetami. Již v té době vznikla dispozice celé sítě, kterou jsme v pozdějších etapách dopracovávali a realizovali, včetně nástupního místa u koupaliště v Novém Městě pod Smrkem.

Všechny etapy Singltreku pod Smrkem jsou realizovány formou veřejných zakázek, tak bylo potřeba připravit podrobnou dokumentaci pro stavební firmy. V podzimních měsících roku 2009 pak byl postaven nejstarší, přibližně 20 kilometrů dlouhý okruh vedoucí přes Hubertku, Obří sud, Spálenou hospodu a Lomnický most. Ještě před dokončením i přes pokročilý podzim stezky začaly lákat tolik cyklistů z celé republiky, že se stavbařům pletli před bagry.

Během roku 2010 jsme podrobně vytyčili stezky druhé etapy, tentokrát přibližně 40 kilometrů v rámci českopolské spolupráce na Jindřichovickém hřebeni, v Polsku nad Czerniawou a po úbočí Měděnce, které se následně stavěly a postupně byly otevírány během celého roku 2011. Na podzim téhož roku jsme pak vyprojektovali a vytyčili zatím poslední etapu na Hejnickém hřebeni, která byla zrealizována v létě 2012. Stezky druhé etapy byly postaveny z prostředků z Operačního programu přeshraniční spolupráce ČR – PR 2007 – 2013 a 3. etapa z prostředků podniku Lesy České republiky, s.p.

Přestože jsme jako projektanti stezek původně nepředpokládali, že budeme provozovat také nástupní místo, nakonec jsme se do toho po dlouhém rozvažování pustili. Nástupní místo je naprosto klíčovou součástí sítě, protože jako jediný bod dokáže generovat finanční prostředky potřebné pro údržbu stezek, aby nedocházelo k nadměrnému zatížení obecních rozpočtů. Zatímco stezky Singltreku pod Smrkem postupně přibývaly a s nimi i nadšených bajkerů, k realizaci oficiálního nástupního místa a nastolení správy destinace se nikdo neměl. Místo toho začala vznikat vedlejší nástupní místa, jejichž provozovatelé se nechtěli vůbec, nebo jen minimálně finančně podílet na údržbě stezek, a neměli vůbec žádnou představu o tom, jak by odpovídající nástupní místo mělo vypadat a jaké služby by mělo poskytovat.

Nakonec jsme tedy během roku 2011 ze soukromých prostředků a z dotace Národního programu rozvoje cestovního ruchu Ministerstva pro místní rozvoj vybudovali oficiální nástupní místo Singltrek Centrum u koupaliště v Novém Městě pod Smrkem. Nájem z pozemků, na kterých stojí Singltrek Centrum, tvoří hlavní část příjmů Singltrek pod Smrkem, o.p.s., organizace, která se stará o údržbu stezek.

Budova Singltrek Centra zahájila provoz na podzim roku 2011. V zázemí nástupního místa najdete Trail Shop se sortimentem bajkového oblečení, doplňků a komponentů, flotilu testovacích kol AGang, servis kol, občerstvení a nezbytné služby jako WC, sprchy, převlékárny, myčku kol a úschovnu zavazadel. Před budovou jsme zřídili příjemné posezení s výhledem na prolézačky dětského hřiště, zábavný pumptrek a na celé koupaliště zarámované ikonickým masivem Smrku. Před vstupem do areálu nástupního místa je možnost parkování. Stezky Singltreku pod Smrkem začínají přímo před budovou Singltrek Centra.

: English, Polish