Proč je Singltrek značka

Jako průkopníci úzkých stezek navržených pro bajkery v ČR jsme začali razit pojem Singltrek. Brzy jsme si uvědomili, že v českých podmínkách je bohužel nepředstavitelné, aby kvalitu stezek a služeb kolem nich efektivně řídila a spravovala veřejná správa. Singltrekem by se tu brzy nazývalo kdeco. Proto jsme začali kvalitu řídit tím, že k Singltreku přistupujeme jako ke značce. Od roku 2012 je Singltrek naší registrovanou ochrannou slovní známkou.

Singltrek je ochranná známka z těchto důvodů:

  • Abychom Singltrek mohli rozvíjet se v souladu s naší vizí a dokázali přitom chránit výsledky naší práce.
  • Aby Singltrek byl jasně rozpoznatelný. Aby každý věděl, co si pod Singltrekem představit, co může zažít, vidět, pociťovat a očekávat.
  • Aby byl Singltrek jasnou garancí kvality stezek a služeb s nimi spojenými.

: English