Údržba stezek

Stezky Singltreku pod Smrkem jsou naplánované a realizované tak, aby i při velmi intenzivním provozu vyžadovaly co nejméně práce. Určité množství údržby je však z následujících důvodů nezbytné:

Proměnlivé lesní prostředí
Je potřeba průběžně odstraňovat vegetaci přerůstající do koridoru stezky, odstraňovat napadané větve (případně i kmeny), čistit propustky a svodnice, které se přirozeně zanášejí vegetačním materiálem.

Vandalismus
I na Singltreku pod Smrkem se bohužel objevují známky záměrného poškozování, které je potřeba napravovat. Nejčastějším jevem jsou krádeže a poškozování orientačního systému. Ten je přitom důležitý i při případné lokalizaci zraněného.

Opotřebení při užívání
Přestože stezky unesou velmi intenzivní užívání, některé konstrukční prvky jsou zranitelnější (například klopené zatáčky) nebo méně trvanlivé (například dřevěné povalové stezky).

Opotřebení při těžbě dřeva
Stezky Singltreku pod Smrkem vedou lesnicky obhospodařovaným územím. Lesní správci dbají o to, aby stezky byly lesním hospodařením ovlivňovány co nejméně. Někdy však je těžba dřeva v jejich blízkosti nevyhnutelná. Důsledkem pohybu těžké techniky a přesunu kmenů dochází k poškozením konstrukce stezky. V případě takového poškození obvykle opravu a úklid stezky provádí těžební firma.

Pro péči o stezky na české straně Singltreku pod Smrkem byla v roce 2010 ustanovena Singltrek pod Smrkem, o.p.s., která sdružuje dotčené obce a zástupce Lesů České republiky. Odborným garantem správy a údržby stezek jsou lidé zajišťující provoz Singltrek Centra. Provoz organizace Singltrek pod Smrkem, o.p.s. je z hlavní části financován Singltrek Centrem.

: English