Podmínky účasti na výukových programech Singltrek Centra

Přihlášením a účastí na výukovém programu projevujete souhlas s těmito podmínkami:

  1. Přihlášení na akci

Přihlášení probíhá prostřednictvím on-line formuláře zveřejněného zde. Po vyplnění a odeslání přihlášky prosím také proveďte platbu předem kartou. Po provedení platby Vás budeme kontaktovat.

  1. Storno podmínky

Odhlásíte-li se nejpozději 10 dnů před začátkem výukového programu, vrátíme Vám zpět celou zaplacenou částku. Pokud se odhlásíte z jakéhokoli důvodu v kratší době, je kurzovné nevratné a nepřevoditelné. Můžete však za sebe poslat náhradníka, pokud nám o tom dáte předem vědět.

V případě, že konání výukového programu z jakéhokoli důvodu (zejména z důvodu nepříznivého počasí) odvolají pořadatelé, bude Vám zaplacená částka vrácena v plné výši (nebo, pokud si to budete přát, převedena na jiný termín výukového programu).

Posouzení, zda by měl být výukový program odvolán z důvodu nepříznivého počasí, náleží pořadateli, který má zkušenost s místním klimatem. Mírnou nepřízeň počasí (přeháňky, chladnější teploty apod.) pořadatel považuje za běžnou součást pobytu ve venkovním prostředí (což je podstata terénní cyklistiky), a tedy ji nepovažuje za překážku konání akce. Akce by byla odvolána při předpovědi vytrvalého silného deště, silného větru, silných bouřek apod.

  1. Zdravotní stav

Výukové programy jsou určeny dospělým osobám běžné fyzické zdatnosti, které nemají žádné akutní zdravotní problémy. Výukové programy nejsou vhodné pro těhotné ženy. Pokud se dlouhodobě potýkáte s nějakým zdravotním problémem (poúrazové stavy, dlouhodobá onemocnění, epilepsie, silné alergie, astma, užívání léků snižujících pozornost apod.), ale jste zvyklí sportovat a akce se dle Vašeho uvážení můžete zúčastnit, zavazujete se tuto skutečnost při zahájení akce oznámit lektorům, zodpovědnost za Váš zdravotní stav však zůstává na Vás.

Pokud zvažujete přihlášení a nejste si jisti, zda výukový program zvládnete, můžete se předem s pořadatelem poradit, zda je výukový program pro Vás vhodný (kontaktujte nás na e-mailu info@singltrek.cz)

Svým přihlášením stvrzujete, že na výukový program nenastoupíte pod vlivem drog a jiných omamných látek a souhlasíte s tím, že je během výukového programu nebudete užívat.

  1. Zodpovědnost

Účast na výukovém programu je dobrovolná. Svým přihlášením stvrzujete, že po celou dobu trvání programu za sebe a za vše, co děláte, ponesete plnou zodpovědnost. Pokyny lektora jsou pouze návrhy, kterými se řídíte podle vlastního uvážení. Zavazujete se však poslechnout lektora, pokud Vám řekne, že něco nemáte dělat. Porušení této podmínky může vést k vyloučení z výukového programu bez náhrady. Berete na vědomí, že při účasti na výukovém programu můžete být vystaveni fyzické zátěži. Při výuce a vyjížďkách během výukových programů platí povinnost používat cyklistickou helmu.

  1. Přerušení účasti

Výukový program můžete v průběhu kdykoli na vlastní odpovědnost opustit s vědomím, že kurzovné se nevrací. Právem lektora je ukončit účastníkovu účast, pokud to uzná za vhodné. Při porušení podmínek účasti účastníkem se kurzovné nevrací. Pokud je nutné kurz v průběhu jeho konání ukončit z jiných důvodů (nenadálá změna počasí, indispozice lektora apod.), kurzovné se vrací v poměrné výši (nebo je dle dohody s účastníkem převedeno na jiný termín).

  1. Souhlas se zpracováním osobních údajů:

Na základě zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů výslovně prohlašujete, že odesláním formuláře přihlášky spolu s údaji v něm uvedenými souhlasíte se zpracováním poskytnutých osobních údajů a jejich zařazením do databáze, která je ve vlastnictví společnosti Singltrek Distribuce s.r.o. IČ 47785047, s tím, že tyto údaje nebudou poskytnuty třetím stranám bez Vašeho souhlasu a budou použity společností Bike Evolution pouze pro účely administrace daného výukového programu. Berete na vědomí, že souhlas s poskytnutí osobních důvodů může být kdykoli odvolán písemnou formou (e-mailem) s tím, že následně dojde k odstranění všech Vašich údajů z databáze Singltrek Distribuce s.r.o. s účinností 7 dnů ode dne, kdy bude e-mail doručen.