Rozhovor s Dafyddem Davisem

Dafydd Davis a Tomáš Kvasnička

Dafydd Davis a Tomáš Kvasnička

Dafydd Davis je světově uznávaný projektant stezek. Před patnácti lety vymyslel a realizoval první destinace pro terénní cyklistiku ve Walesu, které vyvolaly obrovskou vlnu popularity ve světě. V letech 2008 – 2010 navrhoval první destinaci pro terénní cyklistiku v České republice, Singltrek pod Smrkem.

Čím se vlastně liší Singltrek pod Smrkem, které jste navrhoval v Jizerských horách, od lesních pěšin a stezek, kterými jsou protkané naše lesy?

To, co Singltrek odlišuje od běžných lesních pěšin, je přesná a zkušenostmi ověřená metodika jeho budování, která zajišťuje jedinečné vlastnosti – je zábavný, přitom udržitelný, bezpečný a velmi šetrný k přírodě a prostředí. Stezky Singltreku jsou také přístupné mnoha úrovním dovednosti, a to činí terénní cyklistiku přístupnější více lidem. Podstatou je, že Singltrek je navržen a vybudován na míru rekreačnímu užívání.

V čem spočívá naplánovat a navrhnout destinaci pro terénní cyklistiku?

Je to velice složitý a náročný proces. Ke každé oblasti a každé stezce se musí přistupovat individuálně. Plánování a proces návrhu se dělí do tří hlavních fází. V první probíhá průzkum lokality, kdy se v oblasti posuzují klíčová kritéria jako způsob a intenzita užívání krajiny, přístupnost krajiny, schémata pohybu lidí v oblasti, charakter terénu, půdní podmínky, stávající cestní síť a související omezení. Na základě toho získáme přesnou představu o lokalitě. Následně musíme jednat se všemi zájmovými skupinami v oblasti, a poté může vzniknout rámec projektu. Pak přistupujeme k druhé fázi plánování, ve které definujeme nástupní místa, koridory stezek a jejich zhodnocení podle přesných kritérií. Nakonec následuje třetí etapa, což je detailní návrh stezek. To znamená vytyčení linií stezek v terénu a sestavení předpisů pro výstavbu.

Stezky pro terénní cyklistiku předchází pověst pozitivních efektů, které dokáží vytvořit. Co je největším přínosem podobných projektů?

Velkým pozitivem je rozšíření možností pro bajkování. Cyklistům dobře navržené stezky poskytují hluboký zážitek z krajiny a jízda po nich je velmi zábavná. Nejdůležitější je však to, že kvalitní stezky jsou velice efektivním, atraktivním a přitom opravdu šetrným nástrojem podpory cestovního ruchu a rekreace.

Zdůrazňovanou součástí Vaší práce je poznání a respekt ke specifikům dané země, ve které pracujete. Co bylo vaším hlavním záměrem při navrhování stezek v Česku?

Klíčovým motivem při rozvoji destinace v okolí Nového Města pod Smrkem a Lázní Libverda bylo vytvořit vysoce kvalitní podmínky pro rozvoj cestovního ruchu, který je udržitelný a vhodný pro danou oblast v kontextu tamního využití krajiny. Tedy vytvořit destinaci, která dobře zapadá do krajiny a je přístupná široké škále cyklistů a která má dostatečnou kvalitu na to, aby přilákala cyklisty ze vzdálenějších oblastí. Pro mě bylo také velice důležité zajistit to, aby nové stezky stimulovaly rozvoj terénní cyklistiky v České republice tím, že učiní bajkování dostupnější více lidem.

Je projekt Singltreku pod Smrkem v něčem odlišný oproti dalším projektům, na kterých jste pracoval?

Na Singltreku pod Smrkem je neobyčejné to, že tu je příležitost vytvořit síť stezek světové úrovně. Její přístupnost může mít zásadní význam jako zdroj rekreace pro místní komunitu a pro rozvoj regionálního turismu. Je to velmi podobné tomu, co se stalo před lety ve Walesu. Také zde ve Frýdlantském výběžku je příležitost prostřednictvím výstavby udržitelných stezek pro terénní cyklistiku vytvořit významný pozitivní dopad na ekonomicky slabou venkovskou oblast.

Co destinace pro terénní cyklistiku změnily ve Walesu?

Bajkování ve Walesu před 15 lety bylo velmi podobné tomu, jak vypadá v České republice dnes. Jako bajker jste byl buď závodník nebo zdatný outdoorový nadšenec, který se vyzná v mapách a sám si plánuje své trasy po stávající síti cest. Poté se mi však díky speciálně navrženým stezkám podařilo vytvořit příležitost pro zábavné, velmi kvalitní a přístupné bajkování. To vedlo k explozi poptávky po těchto stezkách a také k obrovskému nárůstu počtu lidí, kteří začali jezdit na horském kole. Terénní cyklistika ve Walesu se proměnila tak, že závodníci, “core” bajkeři a skupina freeriderů a sjezdařů nyní tvoří menšinu a většinu tvoří běžní rekreační, průměrně zdatní bajkeři. Nárůst počtu přístupných stezek vedl také k masivnímu zvýšení počtu žen, které začaly bajkovat a k nárůstu prodeje celoodpružených kol. Domnívám se, že podstata spočívá v tom, že se bajkování stalo mnohem přístupnější. Zkrátka výsledkem rozvoje stezek pro terénní cyklistiku ve Walesu je, že na horském kole tu začalo jezdit mnohem víc lidí. Nejvýznamnější věcí však je, že rozvoj destinací ve Walesu měl opravdu významný ekonomický dopad. Do Walesu nyní přijíždí ročně bajkovat přibližně 600 000 návštěvníků, což znamená přínos odhadem 14 milionů liber ročně do zdejší ekonomiky. A to je pro naši malou zemi opravdu významný ekonomický impuls. Obzvláště obce blízko bajkových center zaznamenávají obrovské přínosy z růstu turismu a zvýšení zaměstnanosti, což velmi pozitivně ovlivňuje život místních lidí.